Lenneke Tanke
Open en op zoek naar een oplossing

Ik ben Lenneke Tanke, moeder van een zoon en dochter. Na jaren werken binnen de jeugdpsychiatrie en het volgen van de studie Pedagogiek, richt ik me nu tevens op de persoonlijke benadering van het opvoeden.

Als moeder en pedagoog ben ik vertrouwd met zowel de mooie als moeilijke momenten tijdens het opvoeden. Ze kunnen niet zonder elkaar. Opvoeden is niet altijd makkelijk, wel uitdagend!

Ik probeer als mens zo open en positief mogelijk in het leven te staan. Oordelen laat ik achterwege, zij dragen niet bij aan de oplossing van een probleem.

In mijn werk heb ik altijd ervaren dat mijn aandacht onbewust uit gaat naar diegene die nét wat meer aandacht en begeleiding nodig hebben; waarbij de standaard aanpak onvoldoende aansluit op de individuele behoefte. Door goed te luisteren en gericht vragen te stellen wil ik bijdragen aan een persoonlijke aanpak van het probleem en dus aan een passende oplossing.

Het constateren van problemen bij de ontwikkeling van je kind is vervelend. Het kan echter ook opluchting bieden en aanwijzingen geven om op een andere wijze verder te gaan. Boven alles blijft je kind een uniek mens met een eigen persoonlijkheid en dat is bepalend voor hoe je met het kind om gaat.