Aanpak
Kleine veranderingen, grote verschillen

In het eerste gesprek vind ik het belangrijk elkaar te leren kennen. Het is niet altijd eenvoudig om te vertellen wat er niet gaat zoals gewenst. Daarom wil ik hier de tijd voor nemen. Ik werk niet met vaste tijdsmodules of contracten voor een bepaalde tijd. Dat betekent dat er altijd meer tijd genomen kan worden waar nodig. Mocht de samenwerking niet verlopen zoals gehoopt, dan kan deze direct stopgezet worden.

Ik bekijk, in samenspraak met de ouders, wat de meest logische stappen zijn om te ondernemen. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden. Gesprekken met de ouders, het kind zelf en belangrijke anderen zoals de leerkracht. Vragenlijsten en testen kunnen helpen bij het vaststellen van mogelijke problemen. Ook huis- en schoolbezoeken zijn een goede manier om een helder beeld te krijgen.

Nadat duidelijk is geworden op welk gebied en in welke mate de opvoeding vastloopt help ik de ouders en het kind bij het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Hierbij gaat het vaak om simpele maar doeltreffende adviezen. Ik ben praktisch ingesteld en houd er niet van de dingen onnodig ingewikkeld te maken.

Mochten er echter aanwijzingen zijn dat meer specifieke hulp nodig is dan kan een verwijzing naar een kinderpsycholoog of andere specialist uitkomst bieden.